DOKŁADNE WYMIARY ZNAJDUJĄ SIĘ W OPISIE PRZEDMIOTU.